АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


Структура на асоциацията

СЛУЖИТЕЛИ В АСОЦИАЦИЯТА

  •     
  • Главен секретар
  •     
  • Финансов експерт /главен счетоводител/
  •     
  • ВиК експерт /главен инженер/

 

СТРУКТУРА НА АСОЦИАЦИЯТА