АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


Покани и материали

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.12.2023 г. (ПУБЛИКУВАНО НА 14.11.2023 г.):
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.07.2023 г.(ПУБЛИКУВАНО НА 07.06.2023 г.):
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.05.2023 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 31.03.2023 г.):