АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


Покани и материали

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.05.2024 г. (ПУБЛИКУВАНО НА 10.04.2024 г.):
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.02.2024 г. (ПУБЛИКУВАНО НА 09.01.2024 г.):