АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


Покани и материали

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.05.2022 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 12.04.2022 г.):

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО  НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07. 04.2022 г. (ПУБЛИКУВАНО НА 10.03.2022 Г.) 

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО  НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.11.2021 г. (ПУБЛИКУВАНО НА 11.10.2021 Г.) 

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО  ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИСЪСТВЕНО НА 10.08.2021 г. (ПУБЛИКУВАНО НА 14.07.2021 Г.) 

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.05.2021 г.  

Материали, публикувани на 02.06.2021 г. :
Материали, публикувани на 10.05.2021 г. :
Материали, публикувани на 09.04.2021 г. :
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.03.2021 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 10.02.2021 г.):

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.10.2020 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 13.08.2020 г.):

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.03.2020 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 03.02.2020 г.):