АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


Свържете се с нас

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора

Телефон

042/613 210

E-Mail

avikstz@sz.government.bg

Адрес

Стара Загора 6000
бул. „Цар Симеон Велики“ №108, ет. 10, ст. 3


Приемно време на председателя на Асоциация ВиК

Всеки последен вторник от месеца. Записването се извършва чрез попълване на формуляр - заявления, който можете да получите в звеното за административно обслужване - гише “Деловодство и информация”. Подалите заявление ще бъдат уведомени за конкретния час на приема на посочения от тях телефон.


Свържете се с нас