АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


2023

КОНКУРС за ВиК експерт, 18.09.2023 г.

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.12.2023 г. (ПУБЛИКУВАНО НА 14.11.2023 г.):
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.07.2023 г.(ПУБЛИКУВАНО НА 07.06.2023 г.):
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.05.2023 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 31.03.2023 г.):

ПРОТОКОЛИ С ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА АСОЦИАЦИЯТА, ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ 2023 г.

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, проведено неприсъствено на 12.12.2023 г.

Списък на получените документи от представителите на държавата и общините съгласно чл. 12а, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация


Протокол от редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, проведено неприсъствено на 11.07.2023 г.

Списък на получените документи от представителите на държавата и общините съгласно чл. 12а, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация


Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, проведено неприсъствено на 07.06.2023 г.

Списък на получените документи от представителите на държавата и общините съгласно чл. 12а, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация