АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


2022

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО  НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.12.2022 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 09.11.2022 г.):
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО  НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.10.2022 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 04.08.2022 г.):
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.05.2022 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 12.04.2022 г.):
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО  НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07. 04.2022 г. (ПУБЛИКУВАНО НА 10.03.2022 Г.)