АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


2021

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО  НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.11.2021 г. (ПУБЛИКУВАНО НА 11.10.2021 Г.) 

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО  ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИСЪСТВЕНО НА 10.08.2021 г. (ПУБЛИКУВАНО НА 14.07.2021 Г.) 

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.05.2021 г.  

Материали, публикувани на 02.06.2021 г. :
Материали, публикувани на 10.05.2021 г. :
Материали, публикувани на 09.04.2021 г. :
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.03.2021 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 10.02.2021 г.):
ПРОТОКОЛИ С ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА АСОЦИАЦИЯТА ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ 2021 г.