АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


2020

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.10.2020 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 13.08.2020 г.):
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.03.2020 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 03.02.2020 г.):
ПРОТОКОЛИ С ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА АСОЦИАЦИЯТА ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ 2020 г.

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, проведено на 01.10.2020 г.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, проведено на 05.03.2020 г.

Присъствен лист от редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, проведено на 05.03.2020 г.