АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


2019

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.10.2019 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 30.07.2019 г.):

 

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.03.2019 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 13.02.2019 г.):

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.01.2019 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 10.12.2018 г.):

ПРОТОКОЛИ С ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА АСОЦИАЦИЯТА ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ 2019г.