АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


2018

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.12.2018 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА14.12.2018 г.):

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.09.2018 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 30.07.2018 г.):

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.03.2018 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 12.02.2018 г.):

ПРОТОКОЛИ С ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА АСОЦИАЦИЯТА ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ 2018г.

Протокол от проведен на 25.07.2018 г. конкурс за длъжността „Инженер, водоснабдяване и канализация (ВиК експерт)“