АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


2016

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, публикуван на 12.09.2016г.

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, публикуван на 29.03.2016г.

Присъствен лист от редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора, публикуван на 29.03.2016г.


ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ (ПУБЛИКУВАНО НА 19.07.2016 г.):

ПОКАНА  И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ЕООД – СТАРА ЗАГОРА, ПРОВЕДЕНО НА 29.02.2016 г.  :

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, проведено на 29.03.2016г.:

 

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, проведено на 12.01.2016г.:

 

Отлагане на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - Стара Загора за 12.01.2016г.: