АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


2014

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 12.12.2014 г. :