АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРАПокани и материали

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО  ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИСЪСТВЕНО НА 10.08.2021 г. (ПУБЛИКУВАНО НА 14.07.2021 Г.) 

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.05.2021 г.  

Материали, публикувани на 02.06.2021 г. :
Материали, публикувани на 10.05.2021 г. :
Материали, публикувани на 09.04.2021 г. :
ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.03.2021 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 10.02.2021 г.):

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.10.2020 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 13.08.2020 г.):

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.03.2020 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 03.02.2020 г.):

 

 


Архив 2019

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.10.2019 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 30.07.2019 г.):

 

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.03.2019 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 13.02.2019 г.):

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.01.2019 г.  (ПУБЛИКУВАНО НА 10.12.2018 г.):

ПРОТОКОЛИ С ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА АСОЦИАЦИЯТА ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ 2019г.